دستورالعمل عجیب به مدیران مدارس درباره مسمومیت دانش‌آموزان/ از انتشار خبر آن در رسانه‌ها جلوگیری کنند و کسی از مدرسه بیرون نرود
پدر یک دختر دانش‌آموز ۷ ساله هم دیروز به اعتماد گفت: «ما اصلا اخبار را دنبال نمی‌کنیم و در خانه هم تلویزیون و خبر نداریم. دیروز که دختر ۷ ساله‌ام را مدرسه بردم دیدم چقدر همه جا خلوت است. در کانال پیام گذاشتند که قرار است لباس شخصی اطراف مدارس بگذارند و قرار نیست شما حتما فردی با لباس نظامی ببینید.