وضعیت عجیب نابرابری در بخش مسکن / چند درصد مردم ایران صاحب مسکن هستند؟ / ۸.۵ درصد مردم ایران نه صاحب خانه‌اند و نه مستاجر!
طبق گزارش جدید مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و درنقاط شهری کشور  ۱۱.۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.