بدهی شهرداری تهران چقدر است؟ ۱۵ یا ۶۹ هزار میلیارد تومان/  فرسنگ‌ها اختلاف نظر درباره رقم بدهی شهرداری تهران در پایان دوره چهارم/ میرلوحی: حاضرم با آقای چمران درباره بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم مناظره کنم
در حالی که مهدی چمران، رئیس دوره ششم (دوره فعلی) و دوره‌های دوم، سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تهران معتقد است که بدهی شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و تاکنون سندی برای ادعاهایی که درباره سایر ارقام مطرح می‌‌شود، ارائه نشده است، اما محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی دوره پنجم شورا، تاکید دارد که براساس تحقیق و تفحص انجام‌شده در شورای پنجم و گزارش تهیه‌شده توسط دوره شهرداری تهران که در شهریور ۹۸ به رئیس‌جمهور وقت ارسال شد، شهرداری در پایان دوره چهارم حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است.