ماجرای محاسبه اشتباه وزارت بهداشت درباره کووید19/ خطر اوج گیری کرونا در سال نو چقدر است؟
آمار کرونا در روزهای پایانی سال، سیر صعودی گرفته و همین موضوع می تواند بر نگرانی های ناشی از اوج گیری بیماری در ایام نوروز و تعطیلات سال نو بیافزاید.