همه  عوارض روانی مسمومیت‌ سریالی دانش‌آموزان/ دانش‌آموزان عصبانیت، تعارض، افسردگی، پریشانی، کوفتگی فکری و ذهنی را تجربه می‌کنند/ با همدلی آرامش را به مدارس بازگردانیم