ناو اقیانوس‌پیما و ۹۹شناور موشک‌انداز به ناوگان نیروی‌دریایی سپاه ملحق شد
مراسم الحاق ناو اقیانوس‌ پیمای شهید مهدوی و ۹۹ شناور موشک‌انداز به ناوگان نیروی‌دریایی سپاه برگزار شد.