مازیار زارع در گفتگو تلفنی با با برنامه فوتبال برتر با کنایه گفت: آقای تاج،با این پاداش‌هایی که از جام جهانی برای خودتان گرفته اید حداقل VAR بیاورید.