قلعه‌نویی و مونتلا؛ آخرین گزینه‌های فدراسیون؟!
به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال روی یک گزینه خارجی و یک گزینه داخلی برای هدایت تیم ملی تمرکز کرده است.