وزیر بهداشت: ۸۵۰ طرح مشترک با تامین‌اجتماعی داریم/ میرهاشم موسوی: ۲۴۳ دارو‌ به لیست تحت پوشش بیمه افزوده شد/ نیکزاد: مدیرانی که نمی‌توانند سود ۲۰ درصدی ایجاد کنند از شستا بروند
علی نیکزاد گفت: شستا باشگاه سیاسی نیست و کسانی که می‌خواهند در این مجموعه کار کنند باید حداقل سود ۲۰ درصد را در فعالیت اقتصادی ایجاد کنند و بتوانند منابع سازمان را تجهیز کنند در غیر این‌صورت باید از شستا بروند.