اولین گزارش وزارت بهداشت درباره مسمومیت‌های سریالی/ مواد محرک لزوما یک ماده نیست که اسمش را بگوییم!