حمله عجیب سخنگوی دولت رئیسی به دولت روحانی / چرا یک نفر باید ۳۰ سال وزیر باشد و هنوز طلبکار؟ / هرجا که یک بن‌بستی شکسته شد یکی از همین مدیران جوان دولت موثر بود
سخنگوی هیأت دولت با طرح این سوال که چرا یک نفر باید ۳۰ سال وزیر باشد و هنوز طلبکار؟ میانگین سنی هیأت وزیران دولت سیزدهم ، نسبت به دولت سابق را ۱۰ سال جوانتر برشمرد.