واکنش رئیس قوه قضاییه به مسمومیت دانش آموزان / مسمومیت‌های دانش آموزان افساد فی الارض است
رئیس دستگاه قضا گفت: مسمومیت‌های دانش‌آموزان یکی از موارد افساد فی الارض است و عاملان آن به اشد مجازات محکوم خواهند شد.