گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت مسکن در سال آینده / خرید مسکن خارج از دسترس شد
اهش تعداد معاملات مسکن و افزایش پرشتاب قیمت آن طی ماه‌های گذشته باعث شده بازار مسکن کاملاً از رونق بیفتد هرچند همواره روزهای پایانی سال مسکن از رونق مطلوبی برخوردار بود اما اسفند امسال این بازار از قانون کلی همیشگی خارج شده است.