آخرین تصمیم درباره تعطیلی مدارس با حضور سران / وزیر آموزش و پرورش: همکارانم در مورد  دانش‌آموزان غایب مراعات می‌کنند
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا اکنون بحث تداوم آموزش‌ها به صورت مجازی (غیرحضوری) به دلیل اتفاقات اخیر مطرح نیست؟ اظهار کرد: هنوز خیر، در جلسه روز گذشته با سران به این تصمیم نرسیدیم.