انتقاد شدید کیهان از سریال محبوب پوست شیر /  اعتبار پلیس در سریال پوست شیر مخدوش شده است! / پلیس همواره یک گام عقب‌تر از خلافکاران است
یک هیجان مجازی هماهنگ شده و حق‌العمل‌کارانه سعی دارد سریال «پوست شیر» را متمایزتر از آثاری جنایی‌-پلیسی که تاکنون ساخته شده، نشان دهد. از طرفی سریال به صورت هفتگی نمایش داده می‌شود و مخاطب متوجه شمار فراوان حفره‌های روایی سریال نمی‌شود و نقطه ضعف‌های سریال برجسته نمی‌شود.