امکان وکالتی کردن حسابهای پست بانک ایران برای ثبت سفارش و خرید در بورس کالا برای مشتریان فراهم شد
امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت‌نام در بورس کالا برای مشتریان پست بانک ایران به صورت غیر حضوری و حضوری فراهم شد.