مظلومی: با وقت‌کشی برای انتخاب سرمربی مخالفم
پیشکسوت استقلال معتقد است که در انتخاب سرمربی تیم ملی یک ساعت هم نباید تعلل کرد.