نگرانی از وجود سه گسل فعال پایتخت/  بیش از ۷۰ هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران وجود دارد
شهردار تهران با پرداختن به شرایط جغرافیایی پایتخت گفت: ۲۱ دستگاه امروز در کنار هم با ۱۹ کارکرد مختلف در ۱۱ نقطه و ۷ منطقه مختلف شهرداری فعال هستند تا تمرین امداد هوایی را که قطعا در مخاطرات از عوامل موثر بر سرعت امداد و نجات است، صورت دهند.