گام آخر قرارداد گازی ایران-پاکستان / شکایت نکنیم همه چیز را از دست داده‌ایم
معاون سابق مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت گفت: ما در این مدت کوتاه یک ساله که زمان داریم، اگر شکایت نکنیم و مراحل قانونی آن طی نشود طرف پاکستانی آزاد می‌شود و ما از نظر حقوقی نمی‌توانیم هیچ اقدامی در مراجع بین‌المللی انجام دهیم.