نیازی به انتخاب سرپرست وجود ندارد/ سجادی برای انتخاب سرپرست باید برکنار شود
مصطفی هاشمی‌طبا در خصوص انتخاب سرپرست برای وزارت ورزش گفت: اینکه سرپرست منصوب شود برای زمانی است که وزیر اصلا نباشد و مثلا استعفا بدهد.