روایت 2 بار مسمومیت از زبان یک دانش آموز قمی/ چیزی شبیه بوی تخم‌مرغ گندیده، واکس سوخته و اسپند مسمومان کرد/کاش مدارس غیرحضوری شود
عده‌ای می‌گفتند، بو از شوفاژها می‌آید! اما در کلاس من و یکی از هم‌کلاسی‌هایم حالم بد شد. ابتدا گفتند تلقین می کنید! اما وقتی دیدند روی پاهایم نمی‌توانم بایستم ترسیدند و به اورژانس زنگ زدند. مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر در شهر قم همچنان ادامه دارد. در حالی که هنوز علت اصلی این پدیده مشخص نیست، دانش آموزان در بروجرد و اردیبل نیز گرفتار این اتفاق مشکوک شده اند.