دلایل تورمی که در ایران شاهدش هستیم چیست؟ تورم سال آینده بیشتر از 50 درصد خواهد بود
رشد افسارگسیخته تورم در سالیان اخیر، این پدیده را به ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران تبدیل کرده است. به طوری که تورم گریبان‌گیر بخش عمده مردم و به‌ویژه افراد با سطح درآمد پایین‌تر بوده و مردم از این پدیده رنج می‌برند. به همین دلیل است که آینده تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی،  با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران به تشریح مسیر پیش‌روی تورم کشور در سال آینده پرداخت.