بایدن اغلب اوقات نمی‌داند «کجاست»!/ وضعت ذهنی بایدن رو به زوال است
پزشک سابق کاخ سفید با هشدار نسبت به شرایط جسمانی رئیس جمهور آمریکا گفت که وضعیت ذهنی رو به زوال وی، تمام آمریکا را در خطر قرار می‌دهد.