فتاح به جای مخبر معاون اول رئیسی می‌شود؛ جایکزین احتمالی محسن رضایی هم مشخص شد / میرکاظمی با مقاومت فراوانی در جناح مقابل خود در کابینه مواجه است / فصل نقل و انتقال کابینه رئیس رسید؟
باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا سید ابراهیم رییسی حاضر می شود این تغییرات احتمالی مورد خواست پایداری ها را انجام دهد یا خیر.