ارز هلدینگ‌های بزرگ درمرکز مبادله ارزی عرضه می‌شود
وزیر نفت گفت: همه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد.