دولت طرح جدید بنزینی مجلس را اجرا می‌کند؟ / زمانیان: به نفع مردم است / خاقانی: به نفع منافع ملی نیست
برخی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید سراغ طرح‌هایی برود که در دنیا تجربه شده است. در عین حال برخی دیگر می‌گویند یارانه بنزین حق تمام مردم است و دولت باید به آن‌هایی که از این یارانه بهره‌مند نیستند نیز یارانه بدهد.