دو سناریو پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ ؛ سناریوی تلخ اول محتمل‌تر است / سال سختی را آغاز خواهیم کرد
یک اقتصاددان درباره دو سناریو احتمالی پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ توضیح داد.