هوش مصنوعی به جای مدیرعامل/ افزایش ارزش سهام شرکت پس از انتصاب هوش مصنوعی
شرکت Netdragon اعلام کرده است که از این پس یک هوش مصنوعی به‌جای مدیرعامل در این نهاد فعالیت خواهد داشت.