خدمات «بیمه حافظ» در ایام نوروز ادامه دارد
شعب شرکت بیمه حافظ در تعطیلات نوروز جهت تسریع در ارائه خدمات به بیمه‌گزاران فعالیت خود را ادامه خواهد داد.