واکنش بایدن به قرار بازداشت پوتین
دولت بایدن به تحت تعقیب قرار گرفتن رییس جمهور روسیه به اتهامات حقوق بشری واکنش نشان داد.