تریبون های «امام جمعه‌ها» درباره حجاب؛ «پر سروصدا»، «بدون مخاطب»
مستمعان و نمازگزاران نیستند چون آنها حجاب حداکثری را رعایت می‌کنند. خانم‌های بی/بد/‌کم/شُل حجاب هم بالتبع نیستند چون آنها اصلا به نماز جمعه نمی‌روند.دولت فعلی هم نیست چون باب میل آقایان است. می‌ماند نیروی انتظامی که از برخورد و "هدایت" به سبک "هدایت" مهسا منع شده و شرط عقل سلیم هم این است که شرر به انبار باروت نیندازی. پس مخاطب‌شان کیست؟