توافق تهران و باکو با میانجیگری روسیه امکان پذیر است/ نمی‌توان به ترکیه امیدوار بود
تحلیل‌گر مسائل آذربایجان گفت: در حال حاضر پتانسیلی شبیه به توافق ایران و عربستان که با میانجیگری چین همراه بود را روسیه در قبال جمهوری آذربایجان دارد. روسیه با ایران روابط خیلی خوب و نزدیکی دارد و با توجه به تاریخچه، تأثیر و تسلطی که روس‌ها بر جمهوری آذربایجان و قفقاز دارند، می‌توانند همان نقشی که چین در گفت‌وگو بین ایران و عربستان داشت را بین ایران و آذربایجان انجام دهند.