علیرضا بیگی: بارها گفته‌ایم ماشین اقتصاد دولت خراب است/ تنها راه نجات اقتصاد کشور تقویت ارزش پایه پولی است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بارها گفته‌ایم ماشین اقتصادی خراب است، اما تنها رانتده‌اش را عوض می‌کنند.