سرانجام دستمزد کارگران پس از ۱۵ ساعت چانه‌زنی / توضیح وزیر کار درباره رقم نهایی دستمزد و سبد معیشت
وزیر کار گفت: هنوز با وجود مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد معیشت کارگران و حداقل مزد ۱۴۰۲ تعیین نشده است.