مجلس چگونه به افزایش مصرف انرژی در کشور دامن زد؟/ محاسبه کارشناسی دقیق در باره جلو و عقب کشیدن ساعت صورت نگرفته
نمایندگان مجلس از سال گذشته طرحی را دنبال کردند که به موجب آن ساعت رسمی کشور با آغاز سال جدید تغییر نمی کرد و دولت نیز بدون مجوز مجلس اجازه تغییر آن را نداشت.این قانون در سال۱۴۰۲ اجرا خواهد شد. خبرآنلاین استدلال نمایندگان مجلس را بررسی کرده است.