ماجرای عجیب‌ترین شایعه سال/مدیر دیوار از شوک آگهی های میلیاردی چرخ خیاطی قدیمی و جیوه می‌گوید
چرخ خیاطی های قدیمی ، آنها بی شک یکی از پدیده های عجیب و غریب سال 1401 بودند. چرخ هایی که در هر خانه ای پیدا می شوند و این قدر قیمت های نجومی برای شان مطرح شد که به صدر اخبار کشور رفتند!