با رتبه‌بندی‌ها معلمان را مقابل هم قرار دادند/ رتبه‌بندی پیش از این‌که تشویق باشد تنبیه معلم است/ارزیابی‌ها فله‌ای انجام شده است...
رتبه‌بندی معلم‌ها بعد از سال‌ها انتظار اعلام شد، اما نتایج آن نتوانست انتظار قریب به ده سال را برآمرده کند، شش معلم در گفت گفت‌وگو با خبرآنلاین به کم و کیف قانون رتبه‌بندی و ارزیابی‌های انجام شده پرداختند، آن‌ها معتقدند شیوه و البته کیفیت ارزیابی‌ها مناسب نبوده است.