۸۴۰ میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی در ردیف بودجه قانون هوای پاک
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست از تخصیص ۸۴۰ میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی در ردیف بودجه قانون هوای پاک خبر داد.