فرمانده سنتکام: پیشرفت توان نظامی ایران در ۴۰ سال گذشته بی‌مانند است
فرمانده سنتکام ضمن اذعان به توان نظامی و دفاعی ایران، ادعاهایی را علیه نقش کشورمان در منطقه مطرح کرد.