«دو رویکرد» محوری دیپلماسی «هدفمند» دولت رئیسی به روایت فعال سیاسی اصولگرا/ نقوی حسینی: دولت سیزدهم نشان داد فنون مذاکره را می‌داند
نقوی حسینی گفت: دولت سیزدهم نشان داد فنون مذاکره را می‌داند و مذاکرات هدفمند حرکت می کند. به عبارت دیگر این دولت می داند به چه سمتی دارد پیش می رود، بدون آنکه بخواهد به آمریکایی ها باج دهد یا تسلیم آنها شود.