مرتضوی: بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.