مطهری: اگر «رفراندوم» برگزار شود، «مطمئنم»، حجاب رای می‌آورد
نماینده ادوار مجلس به شبکه اینترنتی دانشگاه تهران گفت: بازداشت خانم ها کار اشتباهی است، اصلا این نوع نظارت کار غلطی است.