شمخانی: باید همکاری را جایگزین دشمنی کرد/ شیخ طحنون: دوستی با ایران اولویت است
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با همتای اماراتی خود دیدار و رایزنی کرد.