بازداشت ۱۱۰ نفر درباره مسمومیت دانش‌آموزان / جمع آوری حدود ۹ هزار بمبک بدبو / پرونده این پدیده شوم به‌ زودی بسته خواهد شد
سخنگوی فراجا از بازداشت ۱۱۰ نفر در ارتباط با موضوعات رخ داده اخیر در مدارس خبر داد.