سبد نوروزی هزینه خانوار خالی از پوشاک / هزاران تولیدی پوشاک در معرض تعطیلی قرار گرفتند
متاسفانه شرایط نامطلوب اقتصادی مردم را به سوی تامین کالاهای اساسی وخوراکی برای عید نوروز سوق داده است و به نوعی جای پوشاک در سبد معیشتی نوروزی خالی است.