ماجرای اسکار اصغر فرهادی که در ایران گم شد!
فیلم «برنده‌ها» ساخته حسن ناظر داستان کمدی دو کودک و مجسمه اسکاری را در ایران دنبال می‌کند که طی چند اتفاق گم می‌شود.