زنان تاجیکستان دارای پوشش اجباری شدند / تاپ، دامن کوتاه و لباس خواب دیگر نپوشید!
دولت تاجیکستان از زنان و دختران این کشور خواست لباس «سبک تاجیک» به تن کرده و از پوشیدن لباس‌های بدن‌نما و دامن کوتاه، خودداری کنند.