رمزگشایی زلزله شناس هلندی از مدل پیش‌بینی‌هایش/ قدرت آهنرباهای کیهان عامل زلزله هاست!
فرانک هوگربیتس چهره مشهور فضای مجازی که این روزها نامش با زلزله گره خورده است، بر چه مبنایی دست به پیش‌بینی می‌زند؟