مجلس یازدهم به نظام ضربه زد / مجلس درکی از اهمیت مشکلات اصلی کشور ندارد /  مجلس پیگیر حل مشکلات اقتصادی کشور باشد
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: مجلس از اهمیت مشکلات اصلی کشور درکی ندارد، نمایندگان شایسته ای در قوه مقننه کشور نیستند، آنها موضوعاتی کشور را پیگیری می کنند که اصلا در حوزه وظایف شان نیست یا خلا یا نقص قانونی در آن حوزه ها نداریم.