بخشنامه دادستان کل کشور ؛ حرمت‌شکنان ماه رمضان به مراجع قضائی معرفی شوند
ضابطین ضمن ممانعت از روزه خواری علنی، با متجاهرین و حرمت‌شکنان ماه رمضان برخورد قانونی کرده و آنان را به مراجع قضائی مربوط معرفی کنند.